PASSENDE ZORG

De zorg verandert. Een bezoek aan het ziekenhuis voor een behandeling of afspraak is niet altijd meer de standaard. In 2021 gaan we mede dankzij corona nog verder met het versneld doorvoeren van innovatieve vormen van zorg.

Eerder naar huis dankzij thuismonitoring

Het St. Antonius is tijdens de eerste coronagolf het eerste ziekenhuis dat thuismonitoring inzet bij de behandeling van coronapatiënten. Veel van hen konden daardoor onder bepaalde voorwaarden eerder naar huis om daar verder te herstellen. Prettig voor die patiënten én het maakte bedden en zorgmedewerkers vrij voor andere patiënten, die wél dringend de intensieve zorg in het ziekenhuis nodig hadden. Eind 2021 hebben in totaal zo’n 400 coronapatiënten gebruik gemaakt van thuismonitoring.

Een van hen was mevrouw Itaar. Zij was de 200e patiënt die eerder naar huis kon dankzij thuismonitoring. Ze meet thuis zelf haar temperatuur en zuurstofgehalte en geeft dit via een app op haar smartphone door aan het thuismonitorteam in het ziekenhuis. Ze vertelt over haar ervaringen in de dit filmpje.

Thuismonitoring past helemaal in de langetermijnstrategie van het St. Antonius om patiënten alleen naar het ziekenhuis te laten komen als dat echt nodig is of als ze dat zelf graag willen. En dat kan niet alleen voor coronapatiënten, maar ook voor hart-, long- en diabetespatiënten.

Videoafspraken: minder belastend én toch vertrouwd

Corona zorgt ervoor dat we de zorg anders inrichten. Zo vinden afspraken steeds vaker online plaats. In plaats van naar het ziekenhuis te komen, spreken patiënten hun zorgverlener thuis via video. Niet alleen een uitkomst tijdens corona, maar ook daarna. Hans Wijngaard is patiënt in het St. Antonius en is erg enthousiast over de videoafspraken. “Sinds we gebruik maken van een videoafspraak, zijn de controleafspraken veel minder belastend. Ik woon in Deventer en dat betekent zo’n 1,5 uur heen én weer terug voor een afspraak in het ziekenhuis. Ondanks dat het op afstand is, voelt het vertrouwd.” In 2021 vinden er in totaal 251.735 telefonische- en videoconsulten plaats.

St. Antonius speelt verpleegkundigen vrij door opname zonder bed

Meer operaties uitvoeren in dagbehandeling zonder opname op een verpleegafdeling. Met die gedachte hopen anesthesiologen van het St. Antonius de wachttijd in te korten. In april 2021 startte een proef voor borstkankeroperaties. De proef blijkt succesvol en inmiddels wordt opname zonder bed ook ingezet bij andere specialismen, zoals KNO, gynaecologie, plastische chirurgie, en orthopedie.

Nog meer hartpatiënten kunnen na behandeling direct naar huis

In 2021 breidden we het aantal hartpatiënten uit dat in dagbehandeling geholpen kan worden. Sinds 2020 hoeven patiënten die voor een dotterbehandeling (PCI) of ablatie komen, niet meer in het ziekenhuis te overnachten als dat medisch verantwoord is. Ook patiënten van wie de ICD of pacemaker vervangen moet worden, worden al langer in dagbehandeling geholpen. In 2021 geldt dit ook voor patiënten bij wie voor het eerst een pacemaker of een ICD wordt ingebracht. “Door patiënten na een pacemakerimplantatie op dezelfde dag te ontslaan, leveren we goede, veilige zorg, die tegelijkertijd in de kliniek capaciteit voor de behandeling van andere patiënten oplevert”, aldus cardioloog Vincent van Dijk.

Meer inzicht dankzij het Flow Informatie Centrum

Tijdens de eerste coronagolf is in ons ziekenhuis het zogeheten Flow Informatie Centrum (FIC) ingericht. Het FIC is een fysieke (én online) ontmoetingsplaats waar alle zorglogistieke informatie bij elkaar komt. Dankzij het FIC hebben we een actueel overzicht van onze beschikbare capaciteit rondom patiënten, personeel en middelen in ons ziekenhuis. Dit inzicht gebruiken we om met elkaar vooruit te kijken en te anticiperen op de ontwikkelingen in ons ziekenhuis en in de regio.

In één dag diagnose en behandeling op nieuwe poli

Elke dinsdag ziet dermatoloog Berit Velstra tientallen patiënten met verdachte plekjes en huidkanker. Ze ontvangt hen op de zogeheten onestopshop poli: een nieuwe polikliniek in Overvecht. Op deze nieuwe poli kunnen patiënten in één dag terecht voor zowel diagnose als behandeling.

De wens voor deze onestopshop poli kwam vanuit de patiënten zelf. “Ze vroegen zich na de diagnose af waarom ik de plek eigenlijk niet direct kon wegsnijden”, vertelt Velstra. “Daarom besloten we het anders in te richten en werken we nu een stuk efficiënter. Patiënten hoeven maar één keer naar het ziekenhuis te komen. Bovendien past dit helemaal bij de visie van het St. Antonius, om patiënten zo snel mogelijk de juiste zorg te willen bieden, op de juiste plaats tegen de juiste kosten.”

Meer regie voor patiënten dankzij app

Steeds vaker werken we in het St. Antonius met een app. Niet alleen voor de thuismonitoring van onder meer coronapatiënten, maar bijvoorbeeld ook voor patiënten die gebruikmaken van neuromodulatie en onder behandeling zijn in het St. Antonius Pijncentrum. Patiënten geven via de app hun pijnscore aan, vullen vragenlijsten in, lezen eenvoudig informatie terug over de behandeling en zoeken contact met de arts.

Dankzij de app worden patiënten meer betrokken bij hun behandeling en krijgen meer regie, wat weer leidt tot een betere kwaliteit van leven. Bovendien vermindert het het aantal bezoekjes aan de poli, maar patiënten staan dankzij de app toch in contact met de arts. “Dit is een stuk gemakkelijker dan wanneer je naar het ziekenhuis moet komen”, aldus Ariadna Doicescu, die de app gebruikt. “Ik zou niet anders meer willen.”

Waardegedreven zorg en samen beslissen

Waardegedreven zorg is een van de pijlers van het St. Antonius. Niet blijven doen wat we altijd al deden, maar goed kijken naar welke zorg de patiënt echt blij maakt. Soms is niet ingrijpen dan de beste optie. "Het was een soort automatisme om mensen met een gebroken heup te opereren, totdat uit de cijfers bleek dat een flink deel binnen een maand overlijdt”, aldus traumachirurg Detlef van der Velde. “Doen we het dan wel goed, was de vraag. Zo’n operatie is heel ingrijpend, zeker voor mensen op hoge leeftijd."

"Tegenwoordig gaan we nog meer dan vroeger het gesprek aan met patiënten en hun familie”, aldus Van der Velde. “Dat kost wat meer tijd dan voorheen. Vroeger waren we er vaak in tien minuten uit: dan werd het een operatie. Shared decision making – samen beslissen – duurt iets langer, maar de uitkomst is voor de patiënt vaak beter. Het helpt in het gesprek als je cijfers kunt laten zien. Het is moeilijk na te gaan of de mensen die niet voor een operatie kiezen degenen zijn die anders

binnen een maand zouden zijn overleden. Maar als het goed is, is het wel te herleiden uit de tijd die de geopereerden gemiddeld nog te leven hebben. Die moet toenemen."

Wat is de toegevoegde waarde van een dergelijke ingreep? En wie bepaalt die waarde? Uiteindelijk de patiënt; daarbij zijn de uitkomsten soms verrassend. Waardegedreven zorg is het principe dat zorgprofessionals helpt daarbij aan te sluiten.

ACP-gesprekken bij longkankerpatiënten in de palliatieve fase

Zorgverleners van ons Kankercentrum beginnen in oktober met zogeheten advance care planningsgesprekken (ACP) bij longkankerpatiënten in de palliatieve fase. Dit geldt als een pilot voor een verdere uitrol van ACP in het ziekenhuis voor alle patiënten in de palliatieve fase. Tijdens een ACP-gesprek wordt stilgestaan bij de wensen van de patiënt ten aanzien van eventuele medische behandelingen en zorg in de toekomst en de laatste levensfase. Er wordt gesproken over wat voor hem of haar belangrijke waarden zijn, de betekenis en gevolgen van ernstige ziekte en kwetsbaarheid.

Zelf je nierdialyse doen? Het kan in het St. Antonius!

Patiënten met nierfalen komen vaak meerdere keren per week naar het ziekenhuis voor een hemodialyse. Dialyseverpleegkundigen sluiten patiënten hiervoor aan op een dialyseapparaat met kunstnier dat het bloed filtert. In het St. Antonius Ziekenhuis kunnen nierpatiënten de dialyse voortaan zelf uitvoeren. Zo worden zij meer betrokken bij hun behandeling. “Je bent zo een stuk zelfstandiger en minder afhankelijk”, aldus Anna Pieris, die haar eigen dialyse doet. Bekijk hoe het werkt in dit filmpje.