KERNCIJFERS 2021

Specialismen

26

Totaal aantal polikliniekbezoeken

393.853

Opnames

33.154

Covid-opnames op de IC

332

Dagopnames

47.097

Bedden

480

Aantal patiënten overleden aan Covid

185

Patiënttevredenheid polikliniek (NVZ PEM-meting)

8,4

Patiënttevredenheid kliniek (NVZ PEM-meting)

8,3

Medewerkers

6.118

Medisch specialisten

367

Vrijwilligers

499

Verpleegkundigen opgeleid

470

Medische vervolgopleidingen

30

Coassistenten

438

Artsen in opleiding tot specialist (aios)

315

Artsen niet in opleiding tot specialist (anios)

164

Aantal klachten

1.243

(Bijna-)incidenten (VIM-systeem)

6.723

Calamiteiten (gemeld bij IGJ)

27

Letselschadeclaims

50

Gestandaardiseerd sterftecijfer (HSMR) (2020)

103

Bevallingen

3.462

Hoogleraren

10

Promoties

18

Goedgekeurde studies/onderzoeken

198

Publicaties

530

Kankercentrum

Darmkankeroperaties

255

Prostaatkankeroperaties

176

Borstkankeroperaties

340

Longkankeroperaties

91

Nierkankeroperaties

171

Blaaskankeroperaties

56

Leveroperaties vanwege kanker

28

Pancreasoperaties

162

HIPEC-behandelingen

48

Mohs’ huidkankeroperaties

583

Hartcentrum

Openhartoperaties

1.377

Hartritmehandelingen

888

Dotterbehandelingen

1.805

Hartkatheterisatie (CAG)

2.498

Tavi's

275

Mitraclips

63

Percutane PFO/ASD-sluitingen

74

Pacemakers

502

ICD's

397

Longcentrum

Longoperaties

281

Patiënten met vasculaire aandoeningen

489

Patiënten met sarcoïdose

1.654

Patiënten met interstitiële longaandoeningen

1.754

Longtransplantaties

202