DUURZAAMHEID

Net als andere zorginstellingen en bedrijven wil ook het St. Antonius Ziekenhuis een bijdrage leveren aan een gezond leven en een gezonde maatschappij. Duurzaamheid is dan ook een belangrijk thema binnen ons ziekenhuis.

Foot print verminderen

Om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen proberen we de belasting voor het milieu en onze leefomgeving te verminderen. We proberen de foot print van het ziekenhuis te verminderen, zetten duurzaamheid binnen het hele ziekenhuis op de kaart en verhogen de betrokkenheid op dit thema. In ons ziekenhuis zijn dan ook verschillende initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Op deze pagina een greep uit de initiatieven die we zijn gestart in 2021.

We werken aan deze initiatieven aan de hand van deze doelstellingen: - CO₂-uitstoot verminderen - Efficiënter gebruik medicatie en schoner afvalwater - Circulair werken: duurzame inkoop en gebruik, juiste verwerking afval - Gezonde leef- en werkomgeving

CO₂-uitstoot

Wat betreft elektriciteit hebben we in 2021 100% hernieuwbare energie uit windenergie ingekocht. Het gaat hierbij om 26.027.433 kWh op onze locaties in Nieuwegein, Utrecht en Woerden. Hiermee is 14.471.253 kg CO₂-uitstoot voorkomen. Het toepassen van LED-verlichting in 2021 resulteert tot een energiebesparing van 74.191 kWh, waarmee 41.250 kg CO₂- uitstoot is voorkomen. Met voorgaande jaren (gerekend vanaf 2018 tot heden) is dat in totaal een besparing van 667.174 kWh, waarmee 370.948 kg CO₂-uitstoot is voorkomen.

In 2018 en 2019 zijn zonnepanelen geplaatst op de daken van onze locaties in Nieuwegein en Utrecht. De zonnepanelen op locatie Nieuwegein hebben in 2021 814. 106 kWh opgeleverd, waarmee we 452.643 kg CO₂-uitstoot hebben voorkomen. De zonnepanelen op locatie Utrecht leveren 368.309 kWh op, waarmee 204.780 kg CO₂-uitstoot is voorkomen.

Tegengaan verspilling geneesmiddelen

Begin 2021 startten we samen met drie andere ziekenhuizen een proef naar het tegengaan van de verspilling van dure geneesmiddelen. Jaarlijks wordt er voor minimaal 100 miljoen euro aan ongebruikte medicijnen weggegooid in Nederland. Deze medicijnverspilling zet de betaalbaarheid van de zorg onder druk en leidt bovendien tot milieuvervuiling omdat medicijnen met regelmaat direct in het milieu terechtkomen.

Nieuw softwaresysteem in gebruik

In de zomer van 2021 nam het St. Antonius een nieuw softwaresysteem van AFAS in gebruik. Enterprise Resource Planning (ERP) heet het systeem voluit. Het systeem speelt een belangrijke rol bij allerlei ondersteunende processen in het ziekenhuis: van bestellen tot betalen en van boekhouden tot logistiek. Dit betekent meer gemak en overzicht voor onze medewerkers. “We hebben bovendien verschillende voorraden van vaak dure materialen en middelen, die zich op meerdere locaties bevinden”, legt bestuurder Dirk de Kruif uit, die betrokken was bij de introductie. “Deze kunnen we nu beter bijhouden en zo verspilling van beperkt houdbare artikelen voorkomen.”

Plastic flessen inleveren

Om te voorkomen dat plastic flessen bij het normale afval terechtkomen is het bij de restaurants van Vermaat op de locaties Utrecht en Nieuwegein sinds de zomer van 2021 ook mogelijk om plastic flessen in te leveren. Zo willen we voorkomen dat plastic flesjes bij het normale afval terechtkomen.

Andere duurzaamheidsprojecten die we in 2021 hebben uitgevoerd:

• Bij vervanging van materiaal en apparatuur wordt gekozen voor duurzame oplossingen, zoals energiezuinige elektramotoren en het isoleren van leidingwerk en appendages • Het toepassen van LED-verlichting op (gerenoveerde) afdelingen en ruimtes